C# String Replace Metodu

C# 'da string içinde bir veya birden fazla karakterin yerini başka bir karakter(ler) ile değiştirmek istersek Replace() metodunu kullanırız.

2 şekilde kullanımı vardır. parametre olarak char veya string alır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {
      
      string degiskenim = "Yazilimi seviyorum";                 
      degiskenim = degiskenim.Replace('i', 'ı');
      Console.WriteLine(degiskenim);
      degiskenim = degiskenim.Replace("vı", "vi");
      Console.WriteLine(degiskenim);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Örnekte ilk olarak "i" karakterini char parametresi ile kullanıp "ı" karakterine dönüştürdük.

Daha sonra ise string türünden parametre kullanıp "vı" karakter setini "vi" 'ye dönüştürdük.

Sonuç olarak "Yazilimi seviyorum" değeri "Yazılımı seviyorum" olarak değişmiş oldu.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Rastgele Harf Yaratmak

C# Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

C# Bir Derecenin Kosinüsünü Bulma

C# Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

C# Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma