C# String Sadece Sayıların Kalması

C#'da bir string içindeki tüm sayı olmayan karakterlerin kaldırılıp sadece sayıların kalmasını sağlayan kod parçası aşağıda verilmiştir..

using System.Text.RegularExpressions;

string sadeceSayi = Regex.Replace(myString, "[^0-9.]", "")


C#

İlginizi Çekebilir

C# String StartsWith Kullanımı

C# Linq FirstOrDefault Kullanımı

C# Bir Stringi Hex Koduna Çevirmek

C# Rastgele Tarih Yaratmak

C# Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği