C# String ToCharArray Kullanımı

String değişkenini Unicode karakter dizisine (array) dönüştürmek istiyorsak ToCharArray() metodunu kullanırız.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {

      string stringDegerim = "yazilimders";
      
      char[] chars = stringDegerim.ToCharArray();

      Console.WriteLine("yazilimders");
      Console.Write("CharArray :");
      
      for (int i = 0; i < chars.Length; i++)
        Console.Write(" " + chars[i]);

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

yazilimders değişkenimiz "ToCharArray()" metodu ile birlikte 11 elemana sahip bir char dizisine ( char[] ) dönüşmüştür. String içindeki tüm karakterler diznin bir elemanı olmuştur.

ToCharArray() metodunun diğer bir kullanım şekli ise başlangıç indexi ve uzunluğun parametre olarak verilmesidir.

Aşağıda bu kullanıma örnek verilmiştir.

namespace ConsoleApplicationTest { class Program { static void Main(string[] args) { string stringDegerim = "yazilimders"; char[] chars = stringDegerim.ToCharArray(1,3); Console.WriteLine("yazilimders"); Console.Write("CharArray :"); for (int i = 0; i < chars.Length; i++) Console.Write(" " + chars[i]); Console.ReadLine(); } } }

"yazilimders" string değerimiz ToCharArray(1,3) şeklinde char array tipine dönüştürülmesi istenmiştir. Yani sadece 1. indexten (2. karakterden) itibaren sırasıyla 3 karakter diziye dönüştürülecektir.

Sonuç olarakta "a" , "z" , "i" elemanlarından oluşan bir dizi yaratılmıştır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Linq OrderBy Kullanımı

C# Rastgele Tarih Yaratmak

C# Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

C# Diziden Eleman Çıkarma

C# GetType Kullanımı