C# Substring Metodu

Substring metodu bir stringin içinden istenilen bir parçayı almak için kullanılır.

2 şekilde kullanımı vardır.

İlk kullanımında başlangıç indexi verilir ve buradan itibaren kaç karakter alınacağı belirtilir.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string sub = "test string";
      string sonuc = sub.Substring(0, 3);
    }
  }
} 

Sonuç burada "tes" olur.

İkinci kullanımda ise sadece başlangıç indexi verilir. Belirtilen değerden sonraki tüm karakterler alınır.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string sub = "test string";
      string sonuc = sub.Substring(3);
    }
  }
}

Sonuç burada "t string" olur.İlginizi Çekebilir

C# String Küçük Harf Yapma

C# Diziden Eleman Çıkarma

C# String Büyük Harf Yapma

C# Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

C# Where Kullanımı