C# Tarihe Ay Ekleme veya Çıkarma

C# dilinde belirtilen bir tarihe ay ekleme veya çıkarma yapmak için AddMonths() fonksiyonu kullanılır.

Fonksiyon DateTime türünde değer döndürür.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {
      
      int buAy = System.DateTime.Now.Month;
      int gecenAy = System.DateTime.Now.AddMonths(-1).Month;
      int onumuzdekiAy = System.DateTime.Now.AddMonths(1).Month;
      Console.WriteLine(buAy);
      Console.WriteLine(gecenAy);
      Console.WriteLine(onumuzdekiAy);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Örnekte şimdiki zamanın ayını, önceki ayını ve önümüzdeki ayını integer türünde ekrana getirdik.

Bunu yapabilmek için Month özelliğini kullandık.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Hex Kodunu Stringe Çevirmek

C#'da Bir Stringi İstenilen Karaktere Göre Parçalara Ayırma

C# Bir Diziyi Klonlamak

C# Enter Tuşuna Basmanın Kontrolü

C#'da İşletim Sistemi Kullanıcı Adını Bulma