C# Tarihe Dakika Ekleme veya Çıkarma

C# dilinde belirtilen bir tarihe dakika ekleme veya çıkarma yapmak için AddMinutes() fonksiyonu kullanılır.

Fonksiyon DateTime türünde değer döndürür.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {
      
      DateTime simdikiZaman = System.DateTime.Now;
      DateTime birDakikaOnce = System.DateTime.Now.AddMinutes(-1);
      DateTime birDakikaSonra = System.DateTime.Now.AddMinutes(1);
      Console.WriteLine(simdikiZaman);
      Console.WriteLine(birDakikaOnce);
      Console.WriteLine(birDakikaSonra);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Örnekte şimdiki zamanı, 1 dakika öncesini ve 1 dakika sonrasını ekranda gösterdik.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Dosyaya Yazma

C# DataRow Remove ve Delete Arasındaki Fark

C# Bir Sayının Üssünü (Kuvvetini) Alma

C# İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

C# 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği