C# Tarihe Gün Ekleme veya Çıkarma

C# dilinde belirtilen bir tarihe gün ekleme veya çıkarma için AddDays() fonksiyonu kullanılır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {
      
      DateTime bugun = System.DateTime.Today;
      DateTime dun = System.DateTime.Today.AddDays(-1);
      DateTime yarin = System.DateTime.Today.AddDays(1);
      Console.WriteLine(bugun);
      Console.WriteLine(dun);
      Console.WriteLine(yarin);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Örneğimizde bugünün, 1 gün çıkararak dünün ve 1 gün ekleyerek yarının tarihlerini getirdik.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Datarow Kullanımı

C# Linq OrderBy Kullanımı

C# GetHashCode Kullanımı

C# Hex Kodunu Stringe Çevirmek

C# Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği