C# Tarihe Saat Ekleme veya Çıkarma

C# programlama dilinde bir tarihe saat ekleme veya çıkarma yapmak için AddHours() fonksiyonu kullanılır.

Fonksiyon DateTime türünde değer döndürür. Parametre olarak eklenecek veya çıkarılacak saat kullanılır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..


namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {
      
      DateTime simdikiZaman = System.DateTime.Now;
      DateTime birSaatOnce = System.DateTime.Now.AddHours(-1);
      DateTime birSaatSonra = System.DateTime.Now.AddHours(1);
      Console.WriteLine(simdikiZaman);
      Console.WriteLine(birSaatOnce);
      Console.WriteLine(birSaatSonra);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Örnekte şimdiki zamanı, 1 saat öncesini ve 1 saat sonrasını ekrana getirdik.


C#

İlginizi Çekebilir

C# While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

C# Stringin Son Karakterini Alma

C# Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneğ ...

C# Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...

C# Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği