C# Tarihe Saniye Ekleme veya Çıkarma

C# dilinde belirtilen bir tarihe saniye ekleme veya çıkarma yapmak için AddSeconds() fonksiyonu kullanılır.

Fonksiyon DateTime türünde değer döndürür.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {
      
      DateTime simdikiZaman = System.DateTime.Now;
      DateTime birSaniyeOnce = System.DateTime.Now.AddSeconds(-1);
      DateTime birSaniyeSonra = System.DateTime.Now.AddSeconds(1);
      Console.WriteLine(simdikiZaman);
      Console.WriteLine(birSaniyeOnce);
      Console.WriteLine(birSaniyeSonra);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Örnekte şimdiki zamanı, 1 saniye öncesini ve 1 saniye sonrasını ekranda gösterdik.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

C# Dosyanın Okunması

C# String Trim Kullanımı

C# Dilinde İşletim Sisteminin Adı Nasıl Bulunur?

C# Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği