C# Tarihe Yıl Ekleme veya Çıkarma

C# dilinde belirtilen bir tarihe yıl ekleme veya çıkarma yapmak için AddYears() fonksiyonu kullanılır.

Fonksiyon DateTime türünde değer döndürür.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {
      
      int buYil = System.DateTime.Now.Year;
      int gecenYil = System.DateTime.Now.AddYears(-1).Year;
      int onumuzdekiYil = System.DateTime.Now.AddYears(1).Year;
      Console.WriteLine(buYil);
      Console.WriteLine(gecenYil);
      Console.WriteLine(onumuzdekiYil);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Örnekte şimdiki zamanın sadece yılını, geçen yılını ve önümüzdeki yılını integer türünde ekrana getirdik.

Bunu yapabilmek için Year özelliğini kullandık.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Diziye Eleman Ekleme

C# Bugünün Tarihini Getirmek

C# String Noktalama İşaretlerinin Kaldırılması

C# Hex Kodunu Stringe Çevirmek

C# 'da String İçindeki Bir Karakterin Index Sırasını Bulmak