C# Tek Satırda If Else Yazma

C# dilinde en çok kullanılan ifadelerden biri if else 'dir. If else 'in pratik şekilde kullanımı projede zaman konusunda avantaj sağlamaktadır.

Bu yüzden "?" operatörünü kullanarak "if else" tek satırda yazılabilmesi sağlanmıştır.

Tek satırda "if else" yapısı şu şekildedir...

atanacak değer = (koşul) ? true : false ;

Aşağıda tek satırda if else yazılması örnekleri verilmiştir.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {

      string sonuc = "";
      string sonuc2 = "";
      int sayi = 90;
      sonuc = sayi > 100 ? "100'den büyük" : "100'den büyük değil";
      sonuc2 = (sayi > 50 && sayi < 100) ? "50-100 arasında" : "50-100 arasında değil";
      Console.WriteLine(sonuc);
      Console.WriteLine(sonuc2);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}    


C#

İlginizi Çekebilir

C# Where Kullanımı

C# Ofis Word'ün Yüklü Olup Olmadığını Bulmak

C# DataRow Remove ve Delete Arasındaki Fark

C# Linq Contains Metodu

C# Bir Derecenin Sinüsünü Bulma