C# dilinde en çok kullanılan ifadelerden biri if else 'dir. If else 'in pratik şekilde kullanımı projede zaman konusunda avantaj sağlamaktadır.

Bu yüzden "?" operatörünü kullanarak "if else" tek satırda yazılabilmesi sağlanmıştır.

Tek satırda "if else" yapısı şu şekildedir...

atanacak değer = (koşul) ? true : false ;

Aşağıda tek satırda if else yazılması örnekleri verilmiştir.İlginizi Çekebilir