C# ToList Kullanımı

"ToList" metodu C#'da IEnumerable interface ini uygulayan herhangi bir nesnenin üzerinde çağrılabilecek bir genişletme metodudur. Bu metod eleman dizisini List nesnesine dönüştürür. Elde edilen List nesnesi elemanlar üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir.

List nesnesi bir dizi gibi davranır ancak diziye göre daha çok işlevselliğe sahiptir. Özellikle, List nesnesine ekleme, çıkarma ve sıralama gibi işlemler yapabileceğiniz gibi, elemanların üzerinde arama ve filtreleme işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.

Aşağıda "ToList" metodunun kullanımı için çeşitli örnekler verilmektedir:

1 - Bir dizinin elemanlarını List nesnesine dönüştürmek: Aşağıdaki kod parçacığı bir dizinin elemanlarını List nesnesine dönüştürür:

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 };
List numberList = numbers.ToList();

2 - Bir Dictionay'deki anahtarları List nesnesine dönüştürmek: Aşağıdaki kod parçacığı bir sözlükteki anahtarları List nesnesine dönüştürür:

Dictionary ages = new Dictionary()
{
  {"Ali", 22},
  {"Fatma", 25},
  {"Reyhan", 30}
};
List names = ages.Keys.ToList();

3 - Bir Dictionay'deki değerleri List nesnesine dönüştürmek: Aşağıdaki kod parçacığı bir sözlükteki değerleri List nesnesine dönüştürür:

Dictionary ages = new Dictionary()
{
  {"Ali", 22},
  {"Fatma", 25},
  {"Reyhan", 30}
};
List agesList = ages.Values.ToList();

4 - Bir List nesnesinin kopyasını oluşturmak: Aşağıdaki kod parçacığı bir List nesnesinin kopyasını oluşturur:

List originalList = new List { 1, 2, 3, 4, 5 };
List copiedList = originalList.ToList();

5 - Bir sorgu sonucunu List nesnesine dönüştürmek: Aşağıdaki kod parçacığı bir sorgu sonucunu List nesnesine dönüştürür. Bu örnekte sorguda sadece "e" ile başlayan kelimeler seçilir:

string[] words = { "elma", "armut", "muz", "çilek", "patlıcan", "erik" };
List filteredWords = (from w in words where w.StartsWith("e") select w).ToList();

"ToList" metodunun kullanımı oldukça basittir ve sadece IEnumerable nesnesinin üzerinde çağrılması gerekir. Bu metod sadece bir kopyasını oluşturur, orijinal veri seti üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik kopyasını etkilemez. Ayrıca, "ToList" metodu parametre almaz ve tüm elemanları List nesnesine dönüştürür. Bu metod, özellikle sorgu sonuçlarının daha sonra kullanılması için kullanılır. Özellikle, sorgu sonuçlarını List nesnesine dönüştürmek, sonuçlar üzerinde daha fazla işlem yapmayı kolaylaştırır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

C# While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

C# Rastgele Harf Yaratmak

C# Dictionary'de Bir Anahtarın Varlığını Kontrol Etmek

C# MessageBox Tamam Düğmesine Göre İşlem Yaptırmak