C# Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

C# programlama dilinde 3 kenarı verilen bir üçgenin alanını bulan kod örneği verilmiştir..

using System;

class Main {
 public static void Main(string[] args) {

  Console.WriteLine("1. kenarı giriniz:");
  int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  Console.WriteLine("2. kenarı giriniz:");
  int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  Console.WriteLine("3. kenarı giriniz:");
  int c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  if ((a + b) > c && (a + c) > b && (b + c) > a) {
   double s = (a + b + c) / 2.0;
   double area = Math.Sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
   Console.WriteLine("Üçgenin Alanı: " + area);  
  }
  else 
   Console.WriteLine("Üçgenin Alanı yoktur");
 }
}

Bu kod kullanıcıdan üç kenar uzunluğunu alır ve bu üç kenarın bir üçgen oluşturup oluşturmadığını kontrol eder. Eğer üç kenar bir üçgen oluşturuyorsa, üçgenin alanını hesaplar ve ekrana yazdırır. Bu hesaplama için üçgenin yarı çevresi kullanılarak alanın kökünü içeren bir formül kullanılır. Eğer üç kenar bir üçgen oluşturamıyorsa, ekrana uygun bir mesaj yazdırılır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# List'e Eleman Ekleme

C# String Noktalama İşaretlerinin Kaldırılması

C# Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

C# Bir Derecenin Tanjantını Bulma

C# Bir Dizindeki Tüm Dosyaların Silinmesi