C# Url'den Json String Elde Etmek

C# programlama dilinde bir URL'den JSON string elde etmek için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir..

using (WebClient wclient = new WebClient())
{
   var myJson = wclient.DownloadString("url bölümü");
}


C#

İlginizi Çekebilir

C# Rastgele Tarih Yaratmak

C# Dizi Eleman Arama

C# Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

C# Diziye Eleman Ekleme

C# List Aynı Elemanları Silme