C# Uzantıya Göre Dosya Arama

C#'da uzantıya göre dosya arama ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir..

using System;
using System.IO;

namespace DosyaArama
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Lütfen Dizin Yolunu Girin: ");
      string directoryPath = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Lütfen Dosya Uzantısı Girin (örneğin *.txt): ");
      string searchPattern = Console.ReadLine();

      try
      {
        string[] files = Directory.GetFiles(directoryPath, searchPattern);
        Console.WriteLine("Bu Kadar Dosya Bulundu: " + files.Length);
        foreach (string file in files)
        {
          Console.WriteLine(file);
        }
      }
      catch (DirectoryNotFoundException ex)
      {
        Console.WriteLine("Dizin Bulunamadı - " + ex.Message);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Hata Alındı: " + ex.Message);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Bu örnekte, kullanıcıdan aranacak dizin yolu ve arama şablonu (örneğin *.txt) alınır. Daha sonra, "Directory.GetFiles" metodu ile belirtilen dizin yolunda belirtilen arama şablonuna uyan dosyalar bulunur. Bulunan dosyalar, dizi olarak saklanır ve ekrana yazdırılır.

Eğer belirtilen dizin bulunamazsa, "DirectoryNotFoundException" oluşur ve bu durumda uygun bir hata mesajı yazdırılır. Diğer bir hata durumunda ise genel bir hata mesajı yazdırılır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Barkod Yaratma Örneği

C# Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

C# Bir Tarihin Haftanın Hangi Günü Olduğunu Bulma

C# Tarihe Yıl Ekleme veya Çıkarma

C# Bir Derecenin Sinüsünü Bulma