C# ValueTuple Kullanımı

ValueTuple, C# 7.0 ile birlikte gelen bir veri yapısıdır. Bu veri yapısı, birden fazla değerin bir arada saklanmasını sağlar. ValueTuple, System.ValueTuple adlı bir sistem kütüphanesinde tanımlanmıştır.

ValueTuple, bir tür olarak tanımlanmıştır ve genellikle yaratılırken kullanılan generic tip parametreleriyle özelleştirilir. Örneğin, (int, string) tipinde bir ValueTuple yaratmak için "ValueTuple" kullanılır. Bu ValueTuple, bir integer ve bir string değerini saklamak için kullanılabilir.

ValueTuple aşağıdaki şekilde yaratılır..

var myValueTuple = new ValueTuple(1, "Hello");

ValueTuple, birden fazla değerin atanması için kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod parçacığında bir ValueTuple oluşturulmuş ve değerler atanmıştır.

(int age, string name) person = (25, "Ayşe");

ValueTuple, aynı zamanda bir fonksiyonun birden fazla değer döndürmesi için de kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod parçacığında bir fonksiyon oluşturuldu ve iki değer döndürdü:

public (int, string) GetPersonDetails()
{
    return (25, "Ayşe");
}

ValueTuple, ayrıca destructuring yaparak kolayca okunabilir kodlar oluşturmak için de kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod parçacığında bir ValueTuple oluşturuldu ve değerler ayrı ayrı değişkenlere atandı:

(int age, string name) = GetPersonDetails();
Console.WriteLine(age); 
Console.WriteLine(name);

ValueTuple, C# 7.0 ve sonraki sürümlerde kullanılabilir ve C# programlama dillerinde veri yapıları için kullanışlı bir seçenektir. Özellikle birden fazla değerin bir arada saklanması ve kolayca okunabilir kodlar oluşturmak için kullanılabilir.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Dosyanın Oluşturma Tarihini Değiştirme

C# Barkod Yaratma Örneği

C# İşlemci Bilgilerini Elde Etmek

C# String Noktalama İşaretlerinin Kaldırılması

C# Dosya Sıralama