CSS border-spacing Kullanımı

CSS'de border-spacing özelliği, tablo elemanları arasındaki boşluğu belirlemek için kullanılır. Bu özellik sadece <table> elemanları için geçerlidir ve genellikle iki değer alır: yatay ve dikey boşluk. Örneğin, border-spacing: 10px 20px; yatay boşluk 10px ve dikey boşluk 20px olarak tanımlanır. Eğer tek bir değer verilirse, yatay ve dikey boşluk aynı değer alır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim...

table {
    border-spacing: 10px;
}

Bu kod, tablonun içindeki hücreler arasındaki yatay ve dikey boşluğu 10px olarak tanımlar.

Diğer bir örnek yapalım...

table {
    border-spacing: 20px 10px;
}

Yukarıdaki örnek ise tablonun içindeki hücreler arasındaki yatay boşluğu 20px ve dikey boşluk 10px olarak tanımlar.

  • Eski browserlerde border-spacing özelliği desteklenmeyebilir. Bu durumda, table elemanı içindeki hücreler arasındaki boşluk için margin ve padding özelliklerini kullanabilirsiniz.


İlginizi Çekebilir

CSS place-self Kullanımı

CSS justify-items Kullanımı

CSS border-image-slice Kullanımı

CSS align-items Kullanımı

CSS stroke-width Kullanımı