CSS hyphens Kullanımı

CSS hyphens özelliği, metin içinde kelime aralarına "-" karakteri ekler. Bu, metnin daha okunaklı hale getirmek için kullanılabilir, özellikle de uzun kelimelerin arasına. Örneğin, "internationalization" kelimesi "in-ter-na-tio-na-li-za-tion" şeklinde bölünebilir.

Özellik değeri auto olarak ayarlanırsa, tarayıcı otomatik olarak kelime aralarının nerede bölünmesi gerektiğini belirler. manual olarak ayarlanırsa, kullanıcı belirli kelime aralarına "-" karakterini kendi kullanabilir.

Aşağıda auto özelliğinin kullanımı verilmiştir...

p {
    hyphens: auto;
}

İkinci örneğimiz ise manual özelliğinin kullanımını göstermektedir...

p {
    hyphens: manual;
}İlginizi Çekebilir

CSS align-items Kullanımı

CSS text-orientation Kullanımı

CSS text-size-adjust Kullanımı

CSS box-sizing Kullanımı

CSS align-content Kullanımı