CSS unicode-bidi Kullanımı

CSS "unicode-bidi" özelliği, metnin yazım yönünün nasıl işleneceğini belirler. Bu özellik iki yönlü yazı dillerinde (örneğin Arapça ve Farsça) kullanılır. Özellik olarak "normal", "embed", "bidi-override" ve "inherit" değerleri kullanılabilir.

  • normal değeri, metnin yazım yönünü belge içindeki genel yazım yönüne göre belirler. Bu, varsayılan değerdir ve genellikle metin bloğunda kullanılır.
  • embed değeri, metnin yazım yönünü belirtilen yazım yönüne göre belirler. Bu, metin bloğunda kullanılabilir.
  • bidi-override değeri, metnin yazım yönünü belirtilen yazım yönüne göre belirler ve belge içindeki genel yazım yönünü geçersiz kılar. Bu, metin bloğunda kullanılabilir.
  • inherit değeri, metnin yazım yönünü üst düzey elementten alır.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim...

<div style="unicode-bidi: bidi-override; direction: rtl;">
   Bu metin içinde yazım yönü sağdan sola olarak belirlenmiştir.
</div>

Bu kod bloğunda "unicode-bidi" özelliği "bidi-override" değeri kullanılmıştır. Aynı zamanda "direction" özelliği "rtl" (sağdan sola) değeri kullanılmıştır. Bu nedenle, belgede bulunan genel yazım yönü geçersiz kılınmış ve metin bloğunda yazım yönü sağdan sola olarak belirlenmiştir.

Bir diğer örnek..

<div style="unicode-bidi: embed; direction: ltr;">
   Bu metin içinde yazım yönü soldan sağa olarak belirlenmiştir.
</div>

Bu kod bloğunda "unicode-bidi" özelliği "embed" değeri kullanılmıştır. Aynı zamanda "direction" özelliği "ltr" (soldan sağa) değeri kullanılmıştır. Bu nedenle, metin bloğunda yazım yönü soldan sağa olarak belirlenmiştir.

Başka bir örnek..

<div style="unicode-bidi: normal;">
  Bu metin içinde yazım yönü belge içindeki genel yazım yönüne göre belirlenir.
</div>

Bu kod bloğunda "unicode-bidi" özelliği "normal" değeri kullanılmıştır. Bu nedenle, belgede bulunan genel yazım yönüne göre metin bloğunda yazım yönü belirlenir. Bu değer genellikle varsayılan olarak kullanılır.

Başka bir örnek..

<div style="unicode-bidi: inherit;">
  Bu metin içinde yazım yönü üst düzey elementten alınır.
</div>

Bu kod bloğunda "unicode-bidi" özelliği "inherit" değeri kullanılmıştır. Bu nedenle, metin bloğunda yazım yönü üst düzey elementten alınır. Bu değer çoklu elementler arasında yazım yönünün aynı olmasını sağlamak için kullanılabilir.

Her bir örnekte görüldüğü gibi "unicode-bidi" özelliği ile metin içinde yazım yönünün nasıl işleneceği ve görüntüleneceği belirlenir. Varsayılan değer "normal" olmasına rağmen, metin bloğunda, sağdan sola, soldan sağa yazım yönünün belirlenmesi için kullanılabilir.


CSS

İlginizi Çekebilir

CSS border-image-slice Kullanımı

CSS z-index Kullanımı

CSS grid-area Kullanımı

CSS align-content Kullanımı

CSS background-position Kullanımı