Delphi 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

program ConsoleApplicationTest;

var
 toplam, i, j: Integer;
 asal: Boolean;

begin
 toplam := 0;
 asal := true;

 for i := 2 to 99 do begin
  for j := 2 to i - 1 do begin
   if (i <> j) and (i mod j = 0) then begin
    asal := false;
    Break;
   end;
  end;

  if asal then begin
   toplam := toplam + i;
  end;

  asal := true;
 end;

 WriteLn(toplam);
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Delphi Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği