Delphi 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

program ConsoleApplicationTest;

var
 toplam, i, j: Integer;
 asal: Boolean;

begin
 toplam := 0;
 asal := true;

 for i := 2 to 99 do begin
  for j := 2 to i - 1 do begin
   if (i <> j) and (i mod j = 0) then begin
    asal := false;
    Break;
   end;
  end;

  if asal then begin
   toplam := toplam + i;
  end;

  asal := true;
 end;

 WriteLn(toplam);
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Delphi Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Delphi Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Delphi Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Delphi Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği