Delphi 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

program ConsoleApplicationTest;

var
 toplam, i, j: Integer;
 asal: Boolean;

begin
 toplam := 0;
 asal := true;

 for i := 2 to 99 do begin
  for j := 2 to i - 1 do begin
   if (i <> j) and (i mod j = 0) then begin
    asal := false;
    Break;
   end;
  end;

  if asal then begin
   toplam := toplam + i;
  end;

  asal := true;
 end;

 WriteLn(toplam);
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Delphi Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek