Delphi 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program ConsoleApplicationTest;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 toplam, i: Integer;
begin
 toplam := 0;
 for i := 0 to 100 do
 begin
  if i mod 2 = 0 then
   toplam := toplam + i;
 end;
 WriteLn(toplam);
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Delphi Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Delphi Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Delphi Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Delphi Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği