Delphi 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program ConsoleApplicationTest;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 toplam, i: Integer;
begin
 toplam := 0;
 for i := 0 to 100 do
 begin
  if i mod 2 = 0 then
   toplam := toplam + i;
 end;
 WriteLn(toplam);
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Delphi Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Delphi Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Delphi 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Delphi Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği