Delphi 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program ConsoleApplicationTest;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 toplam, i: Integer;
begin
 toplam := 0;
 for i := 0 to 100 do
 begin
  if i mod 2 = 0 then
   toplam := toplam + i;
 end;
 WriteLn(toplam);
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Delphi Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Delphi Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Delphi Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma