Delphi 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program ConsoleApplicationTest;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  System.SysUtils;

var
  toplam, i: Integer;

begin
  toplam := 0;
  for i := 0 to 100 do begin
    toplam := toplam + i;
  end;
  WriteLn(toplam);
  ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Delphi Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Delphi Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Delphi Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma