Delphi 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

program Main;

uses
 SysUtils;

var
 number, num, i: Integer;
 isPrime: Boolean;

begin
 WriteLn('Aralık Değeri Girin: ');
 ReadLn(number);

 for num := 2 to number do
 begin
  isPrime := True;
  for i := 2 to num div 2 do
  begin
   if (num mod i) = 0 then
   begin
    isPrime := False;
    Break;
   end;
  end;

  if isPrime then
   WriteLn(num);
 end;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Delphi Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Delphi Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...

Delphi Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Delphi While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği