Delphi 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

program Main;

uses
 SysUtils;

var
 number, num, i: Integer;
 isPrime: Boolean;

begin
 WriteLn('Aralık Değeri Girin: ');
 ReadLn(number);

 for num := 2 to number do
 begin
  isPrime := True;
  for i := 2 to num div 2 do
  begin
   if (num mod i) = 0 then
   begin
    isPrime := False;
    Break;
   end;
  end;

  if isPrime then
   WriteLn(num);
 end;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Delphi While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Delphi Bir Stringi Ters Çevirmek

Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği