Delphi 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

program Main;

uses
 SysUtils;

var
 number, num, i: Integer;
 isPrime: Boolean;

begin
 WriteLn('Aralık Değeri Girin: ');
 ReadLn(number);

 for num := 2 to number do
 begin
  isPrime := True;
  for i := 2 to num div 2 do
  begin
   if (num mod i) = 0 then
   begin
    isPrime := False;
    Break;
   end;
  end;

  if isPrime then
   WriteLn(num);
 end;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Delphi Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Delphi Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Delphi Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği