Delphi 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program SumOfEvenNumbers;

uses
 SysUtils;

var
 s, n, i: Integer;
begin
 s := 0;
 Write('Sayi Girin: ');
 ReadLn(n);
 
 if n > 1 then
 begin
  for i := 1 to n do
  begin
   if i mod 2 = 0 then
   begin
    s := s + i;
   end;
  end;
  
  WriteLn;
  WriteLn('Toplam: ' + IntToStr(s));
 end
 else
 begin
  WriteLn;
  WriteLn('Sayi 1''den buyuk olmalidir.');
 end;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...

Delphi Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Delphi Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Delphi Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği