Delphi 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program SumOfEvenNumbers;

uses
 SysUtils;

var
 s, n, i: Integer;
begin
 s := 0;
 Write('Sayi Girin: ');
 ReadLn(n);
 
 if n > 1 then
 begin
  for i := 1 to n do
  begin
   if i mod 2 = 0 then
   begin
    s := s + i;
   end;
  end;
  
  WriteLn;
  WriteLn('Toplam: ' + IntToStr(s));
 end
 else
 begin
  WriteLn;
  WriteLn('Sayi 1''den buyuk olmalidir.');
 end;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Delphi Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Delphi Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Delphi Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ö ...

Delphi Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği