Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program sum_numbers;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  s, n, i: Integer;

begin
  s := 0;
  Write('Sayi Girin: ');
  Readln(n);

  for i := 1 to n do
    s := s + i;

  Writeln;
  Writeln('Toplam: ', s);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği