Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program sum_numbers;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  s, n, i: Integer;

begin
  s := 0;
  Write('Sayi Girin: ');
  Readln(n);

  for i := 1 to n do
    s := s + i;

  Writeln;
  Writeln('Toplam: ', s);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Delphi Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...

Delphi Dört İşlem Yapan Örnek

Delphi Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Delphi 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği