Delphi Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program MultiplyRealNumbers;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 count, i: Integer;
 x: Double;
 product: Double;

begin
 Write('Gerçek Sayı Adeti Girin: ');
 ReadLn(count);
 product := 1.0;
 for i := 1 to count do
 begin
  Write('Gerçek Sayı Girin: ');
  ReadLn(x);
  product := product * x;
 end;
 WriteLn('Toplam: ', product);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Delphi Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Delphi Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Delphi 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Delphi Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...