Delphi Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program Main;

uses
 SysUtils;

var
 num, n, x, sum: Integer;
 numbers: array of Integer;

begin
 Write('Kaç tane sayı gireceksiniz: ');
 ReadLn(num);
 SetLength(numbers, num);
 sum := 0;

 for n := 0 to num - 1 do
 begin
  Write('Sayı giriniz: ');
  ReadLn(x);
  numbers[n] := x;
 end;

 for n := 0 to num - 1 do
 begin
  sum := sum + numbers[n];
 end;

 WriteLn('Dizideki tüm elemanların toplamı: ', sum);
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Delphi Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Delphi İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Delphi Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği