Delphi Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program Main;

uses
 SysUtils;

var
 num, n, x, sum: Integer;
 numbers: array of Integer;

begin
 Write('Kaç tane sayı gireceksiniz: ');
 ReadLn(num);
 SetLength(numbers, num);
 sum := 0;

 for n := 0 to num - 1 do
 begin
  Write('Sayı giriniz: ');
  ReadLn(x);
  numbers[n] := x;
 end;

 for n := 0 to num - 1 do
 begin
  sum := sum + numbers[n];
 end;

 WriteLn('Dizideki tüm elemanların toplamı: ', sum);
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Delphi Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Delphi Dört İşlem Yapan Örnek

Delphi İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Delphi Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma