Delphi Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

program Main;

uses
 SysUtils;

var
 count, i, x: Integer;
 sum, avg: Real;

begin
 Write('Sayıların adetini girin: ');
 Readln(count);
 sum := 0;
 for i := 0 to count-1 do
 begin
  Write('Bir tamsayı girin: ');
  Readln(x);
  sum := sum + x;
 end;
 avg := sum / count;
 WriteLn('Ortalama: ', avg);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Delphi Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Delphi Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Delphi Dört İşlem Yapan Örnek

Delphi Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek