Delphi Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

program Main;

uses
 SysUtils;

var
 count, i, x: Integer;
 sum, avg: Real;

begin
 Write('Sayıların adetini girin: ');
 Readln(count);
 sum := 0;
 for i := 0 to count-1 do
 begin
  Write('Bir tamsayı girin: ');
  Readln(x);
  sum := sum + x;
 end;
 avg := sum / count;
 WriteLn('Ortalama: ', avg);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringi Ters Çevirmek

Delphi Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Delphi Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek