Delphi Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

program Main;

uses
 SysUtils;

var
 count, i, x: Integer;
 sum, avg: Real;

begin
 Write('Sayıların adetini girin: ');
 Readln(count);
 sum := 0;
 for i := 0 to count-1 do
 begin
  Write('Bir tamsayı girin: ');
  Readln(x);
  sum := sum + x;
 end;
 avg := sum / count;
 WriteLn('Ortalama: ', avg);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Delphi Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Delphi Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Delphi Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Delphi Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği