Delphi Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 numbers: array[0..7] of Integer = (8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9);
 count, i: Integer;

begin
 count := 0;

 for i := 0 to Length(numbers) - 1 do
 begin
  if numbers[i] mod 2 <> 0 then
  begin
   Inc(count);
  end;
 end;

 WriteLn('Dizideki tek sayı adeti: ', count);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringi Ters Çevirmek

Delphi Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Delphi Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Delphi Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek