Delphi Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 numbers: array[0..7] of Integer = (8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9);
 count, i: Integer;

begin
 count := 0;

 for i := 0 to Length(numbers) - 1 do
 begin
  if numbers[i] mod 2 <> 0 then
  begin
   Inc(count);
  end;
 end;

 WriteLn('Dizideki tek sayı adeti: ', count);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Delphi Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Delphi Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği