Delphi Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 numbers: array[0..7] of Integer = (8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9);
 count, i: Integer;

begin
 count := 0;

 for i := 0 to Length(numbers) - 1 do
 begin
  if numbers[i] mod 2 <> 0 then
  begin
   Inc(count);
  end;
 end;

 WriteLn('Dizideki tek sayı adeti: ', count);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Delphi Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Delphi Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Delphi Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...