Delphi Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 numbers: array[0..7] of Integer = (8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9);
 count, i: Integer;

begin
 count := 0;

 for i := 0 to Length(numbers) - 1 do
 begin
  if numbers[i] mod 2 <> 0 then
  begin
   Inc(count);
  end;
 end;

 WriteLn('Dizideki tek sayı adeti: ', count);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Delphi Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Delphi Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ö ...

Delphi 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği