Delphi Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

program FindDuplicates;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, Classes, Generics.Collections;

var
 SampleList: TList;
 Duplicates: TList;
 CountMap: TDictionary;
 I: Integer;
begin
 SampleList := TList.Create;
 SampleList.AddRange([10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80]);

 Duplicates := TList.Create;
 CountMap := TDictionary.Create;
 try
  for I := 0 to SampleList.Count - 1 do
  begin
   if CountMap.ContainsKey(SampleList[I]) then
    CountMap[SampleList[I]] := CountMap[SampleList[I]] + 1
   else
    CountMap.Add(SampleList[I], 1);
  end;

  for I in CountMap.Keys do
  begin
   if CountMap[I] > 1 then
    Duplicates.Add(I);
  end;

  Writeln(Duplicates.ToArray);
 finally
  SampleList.Free;
  Duplicates.Free;
  CountMap.Free;
 end;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Delphi Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...

Delphi Dört İşlem Yapan Örnek

Delphi Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Delphi Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...