Delphi Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

program FindDuplicates;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, Classes, Generics.Collections;

var
 SampleList: TList;
 Duplicates: TList;
 CountMap: TDictionary;
 I: Integer;
begin
 SampleList := TList.Create;
 SampleList.AddRange([10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80]);

 Duplicates := TList.Create;
 CountMap := TDictionary.Create;
 try
  for I := 0 to SampleList.Count - 1 do
  begin
   if CountMap.ContainsKey(SampleList[I]) then
    CountMap[SampleList[I]] := CountMap[SampleList[I]] + 1
   else
    CountMap.Add(SampleList[I], 1);
  end;

  for I in CountMap.Keys do
  begin
   if CountMap[I] > 1 then
    Duplicates.Add(I);
  end;

  Writeln(Duplicates.ToArray);
 finally
  SampleList.Free;
  Duplicates.Free;
  CountMap.Free;
 end;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Delphi Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Delphi Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Delphi Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Delphi Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği