Delphi Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

program FindDuplicates;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, Classes, Generics.Collections;

var
 SampleList: TList;
 Duplicates: TList;
 CountMap: TDictionary;
 I: Integer;
begin
 SampleList := TList.Create;
 SampleList.AddRange([10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80]);

 Duplicates := TList.Create;
 CountMap := TDictionary.Create;
 try
  for I := 0 to SampleList.Count - 1 do
  begin
   if CountMap.ContainsKey(SampleList[I]) then
    CountMap[SampleList[I]] := CountMap[SampleList[I]] + 1
   else
    CountMap.Add(SampleList[I], 1);
  end;

  for I in CountMap.Keys do
  begin
   if CountMap[I] > 1 then
    Duplicates.Add(I);
  end;

  Writeln(Duplicates.ToArray);
 finally
  SampleList.Free;
  Duplicates.Free;
  CountMap.Free;
 end;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Dört İşlem Yapan Örnek

Delphi Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği