Delphi Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  number: Integer;
begin
  Write('Bir Sayı Girin: ');
  Readln(number);
  if number mod 5 = 0 then
    WriteLn(number, ' sayısı 5 in katıdır.')
  else
    WriteLn(number, ' sayısı 5 in katı değildir.');
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Delphi Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...

Delphi Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Delphi Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Delphi Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği