Delphi Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  number: Integer;
begin
  Write('Bir Sayı Girin: ');
  Readln(number);
  if number mod 5 = 0 then
    WriteLn(number, ' sayısı 5 in katıdır.')
  else
    WriteLn(number, ' sayısı 5 in katı değildir.');
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Delphi 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği