Delphi Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program CheckPrime;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 number, i: Integer;
 isprime: Boolean;

begin
 Write('1 den büyük sayı girin: ');
 Readln(number);

 isprime := True;

 for i := 2 to Trunc(number / 2) do
 begin
  if number mod i = 0 then
  begin
   isprime := False;
   Break;
  end;
 end;

 if isprime then
  Writeln(number, ' asal sayıdır.')
 else
  Writeln(number, ' asal sayı değildir.');

 Readln;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Delphi Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Delphi Bir Stringi Ters Çevirmek