Delphi Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

program Faktoriyel;

{$APPTYPE CONSOLE}

function Faktoriyel(n: Integer): Integer;
begin
 if n = 1 then
  Result := 1
 else
  Result := n * Faktoriyel(n-1);
end;

var
 a, sonuc: Integer;
begin
 Write('Bir tamsayı giriniz: ');
 Readln(a);
 sonuc := Faktoriyel(a);
 WriteLn(a, ' sayısının faktöriyeli: ', sonuc);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Delphi Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Delphi 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Delphi Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği