Delphi Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

program Faktoriyel;

{$APPTYPE CONSOLE}

function Faktoriyel(n: Integer): Integer;
begin
 if n = 1 then
  Result := 1
 else
  Result := n * Faktoriyel(n-1);
end;

var
 a, sonuc: Integer;
begin
 Write('Bir tamsayı giriniz: ');
 Readln(a);
 sonuc := Faktoriyel(a);
 WriteLn(a, ' sayısının faktöriyeli: ', sonuc);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Delphi Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Delphi Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği