Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 sum, number, digit: Integer;
begin
 sum := 0;
 WriteLn('Bir Sayı Girin:');
 ReadLn(number);
 
 while (number <> 0) do
 begin
  digit := number mod 10;
  sum := sum + digit;
  number := number div 10;
 end;
 
 WriteLn('Rakamların Toplamı: ', sum);
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Delphi Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek