Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 sum, number, digit: Integer;
begin
 sum := 0;
 WriteLn('Bir Sayı Girin:');
 ReadLn(number);
 
 while (number <> 0) do
 begin
  digit := number mod 10;
  sum := sum + digit;
  number := number div 10;
 end;
 
 WriteLn('Rakamların Toplamı: ', sum);
 ReadLn;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Delphi Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Delphi Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Delphi Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği