Delphi Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

program CountSubstring;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, StrUtils;

var
  str1, sub_string, temp_str: string;
  count: integer;

begin
  str1 := 'Yazılımı çok seviyorum. Yazılım benim herşeyim.';
  sub_string := 'yazılım';

  temp_str := LowerCase(str1);

  count := OccurrencesOfText(sub_string, temp_str);

  Writeln('Adet: ', count);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Delphi 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Delphi Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...

Delphi Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği