Delphi Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 input_str: string;
 total, cnt, i: Integer;
 ch: Char;
begin
 input_str := '5:.Yazılım@#8!4..96';
 total := 0;
 cnt := 0;
 for i := 1 to Length(input_str) do
 begin
  ch := input_str[i];
  if ch.IsDigit then
  begin
   total := total + StrToInt(ch);
   cnt := cnt + 1;
  end;
 end;
 WriteLn('Sayıların Toplamı: ', total);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Delphi Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Delphi Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Delphi Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Delphi Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği