Delphi Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 input_str: string;
 total, cnt, i: Integer;
 ch: Char;
begin
 input_str := '5:.Yazılım@#8!4..96';
 total := 0;
 cnt := 0;
 for i := 1 to Length(input_str) do
 begin
  ch := input_str[i];
  if ch.IsDigit then
  begin
   total := total + StrToInt(ch);
   cnt := cnt + 1;
  end;
 end;
 WriteLn('Sayıların Toplamı: ', total);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Delphi Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Delphi Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği