Delphi Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 input_str: string;
 total, cnt, i: Integer;
 ch: Char;
begin
 input_str := '5:.Yazılım@#8!4..96';
 total := 0;
 cnt := 0;
 for i := 1 to Length(input_str) do
 begin
  ch := input_str[i];
  if ch.IsDigit then
  begin
   total := total + StrToInt(ch);
   cnt := cnt + 1;
  end;
 end;
 WriteLn('Sayıların Toplamı: ', total);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Delphi 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Delphi Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ö ...

Delphi İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği