Delphi Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program CountCharacters;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 str1: string;
 charDict: array of record
  char: Char;
  count: Integer;
 end;
 i, j: Integer;
begin
 str1 := 'YazılımSeviyorum';
 SetLength(charDict, Length(str1));
 
 for i := 1 to Length(str1) do begin
  charDict[i - 1].char := str1[i];
  charDict[i - 1].count := 0;
  for j := 1 to Length(str1) do begin
   if str1[j] = charDict[i - 1].char then
    Inc(charDict[i - 1].count);
  end;
 end;
 
 WriteLn('Sonuc:');
 for i := 0 to High(charDict) do begin
  WriteLn(charDict[i].char + ': ' + IntToStr(charDict[i].count));
 end;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Delphi Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Delphi Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği