Delphi Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program CountCharacters;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 str1: string;
 charDict: array of record
  char: Char;
  count: Integer;
 end;
 i, j: Integer;
begin
 str1 := 'YazılımSeviyorum';
 SetLength(charDict, Length(str1));
 
 for i := 1 to Length(str1) do begin
  charDict[i - 1].char := str1[i];
  charDict[i - 1].count := 0;
  for j := 1 to Length(str1) do begin
   if str1[j] = charDict[i - 1].char then
    Inc(charDict[i - 1].count);
  end;
 end;
 
 WriteLn('Sonuc:');
 for i := 0 to High(charDict) do begin
  WriteLn(charDict[i].char + ': ' + IntToStr(charDict[i].count));
 end;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...

Delphi Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Delphi Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Delphi Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...