Delphi Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program CountCharacters;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 str1: string;
 charDict: array of record
  char: Char;
  count: Integer;
 end;
 i, j: Integer;
begin
 str1 := 'YazılımSeviyorum';
 SetLength(charDict, Length(str1));
 
 for i := 1 to Length(str1) do begin
  charDict[i - 1].char := str1[i];
  charDict[i - 1].count := 0;
  for j := 1 to Length(str1) do begin
   if str1[j] = charDict[i - 1].char then
    Inc(charDict[i - 1].count);
  end;
 end;
 
 WriteLn('Sonuc:');
 for i := 0 to High(charDict) do begin
  WriteLn(charDict[i].char + ': ' + IntToStr(charDict[i].count));
 end;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Delphi Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Delphi 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Delphi Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği