Delphi Bir Stringi Ters Çevirmek

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

function ReverseWords(const Sentence: string): string;
var
 Words, NewWordList: TArray;
 Word: string;
 I: Integer;
begin
 Words := Sentence.Split([' ']);
 SetLength(NewWordList, Length(Words));
 for I := 0 to High(Words) do
 begin
  Word := Words[I];
  NewWordList[I] := ReverseString(Word);
 end;
 Result := string.Join(' ', NewWordList);
end;

var
 Str1: string;
begin
 Str1 := 'Yazilim Güzeldir.';
 WriteLn(ReverseWords(Str1));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Delphi Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Delphi Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Delphi Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Delphi Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği