Delphi Bir Stringi Ters Çevirmek

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

function ReverseWords(const Sentence: string): string;
var
 Words, NewWordList: TArray;
 Word: string;
 I: Integer;
begin
 Words := Sentence.Split([' ']);
 SetLength(NewWordList, Length(Words));
 for I := 0 to High(Words) do
 begin
  Word := Words[I];
  NewWordList[I] := ReverseString(Word);
 end;
 Result := string.Join(' ', NewWordList);
end;

var
 Str1: string;
begin
 Str1 := 'Yazilim Güzeldir.';
 WriteLn(ReverseWords(Str1));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Delphi Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Delphi Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Delphi Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği