Delphi Bir Stringi Ters Çevirmek

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

function ReverseWords(const Sentence: string): string;
var
 Words, NewWordList: TArray;
 Word: string;
 I: Integer;
begin
 Words := Sentence.Split([' ']);
 SetLength(NewWordList, Length(Words));
 for I := 0 to High(Words) do
 begin
  Word := Words[I];
  NewWordList[I] := ReverseString(Word);
 end;
 Result := string.Join(' ', NewWordList);
end;

var
 Str1: string;
begin
 Str1 := 'Yazilim Güzeldir.';
 WriteLn(ReverseWords(Str1));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Delphi İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Delphi Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ö ...

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği