Delphi Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 str1, res: string;
 l, mi: integer;
begin
 str1 := 'Yazilim';
 WriteLn('Orjinal String: ', str1);

 res := str1[1];

 l := Length(str1);

 mi := l div 2;

 res := res + str1[mi + 1];

 res := res + str1[l];

 WriteLn('Yeni String: ', res);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Delphi Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Delphi Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...