Delphi Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program MiddleChars;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

procedure getMiddleThreeChars(str1: string);
var
  mi: Integer;
  res: string;
begin
  WriteLn('Orjinal String: ', str1);

  mi := Length(str1) div 2;

  res := Copy(str1, mi, 3);
  WriteLn('Ortadaki Üç Karakter: ', res);
end;

begin
  getMiddleThreeChars('Yazilim');
  getMiddleThreeChars('Yazilimi Çok Seviyorum');
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Delphi Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Delphi Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği