Delphi Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program MiddleChars;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

procedure getMiddleThreeChars(str1: string);
var
  mi: Integer;
  res: string;
begin
  WriteLn('Orjinal String: ', str1);

  mi := Length(str1) div 2;

  res := Copy(str1, mi, 3);
  WriteLn('Ortadaki Üç Karakter: ', res);
end;

begin
  getMiddleThreeChars('Yazilim');
  getMiddleThreeChars('Yazilimi Çok Seviyorum');
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Delphi While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Delphi Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği