Delphi Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

program SortString;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 str1, sorted_str: string;
 i: integer;
 lower, upper: TStringList;
begin
 str1 := 'YazLiM';
 writeln('Orjinal String: ', str1);

 lower := TStringList.Create;
 upper := TStringList.Create;
 for i := 1 to Length(str1) do
 begin
  if (str1[i] >= 'a') and (str1[i] <= 'z') then
   lower.Add(str1[i])
  else
   upper.Add(str1[i]);
 end;

 sorted_str := lower.Text + upper.Text;
 writeln('Sonuç: ', sorted_str);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Delphi Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ö ...

Delphi Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Delphi 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Delphi Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği