Delphi Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

program SortString;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 str1, sorted_str: string;
 i: integer;
 lower, upper: TStringList;
begin
 str1 := 'YazLiM';
 writeln('Orjinal String: ', str1);

 lower := TStringList.Create;
 upper := TStringList.Create;
 for i := 1 to Length(str1) do
 begin
  if (str1[i] >= 'a') and (str1[i] <= 'z') then
   lower.Add(str1[i])
  else
   upper.Add(str1[i]);
 end;

 sorted_str := lower.Text + upper.Text;
 writeln('Sonuç: ', sorted_str);
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Delphi Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Delphi Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği