Delphi Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

program RemoveChars;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

function RemoveChars(const word: string; n: Integer): string;
begin
  Writeln('Orjinal String: ', word);
  Result := Copy(word, n+1, Length(word)-n);
end;

begin
  Writeln('Stringten Karakter Kaldırma');
  Writeln(RemoveChars('yazilim', 3));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Delphi Bir Stringi Ters Çevirmek

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği