Delphi Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

program RemoveChars;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

function RemoveChars(const word: string; n: Integer): string;
begin
  Writeln('Orjinal String: ', word);
  Result := Copy(word, n+1, Length(word)-n);
end;

begin
  Writeln('Stringten Karakter Kaldırma');
  Writeln(RemoveChars('yazilim', 3));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ö ...

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Delphi Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Delphi Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma