Delphi Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"Delphi" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

program ReverseMapping;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, Classes;

var
 asciiDict: TDictionary;
 newDict: TDictionary;
 key: string;
 value: Integer;

begin
 asciiDict := TDictionary.Create();
 asciiDict.Add('A', 65);
 asciiDict.Add('B', 66);
 asciiDict.Add('C', 67);
 asciiDict.Add('D', 68);


 newDict := TDictionary.Create();
 for key in asciiDict.Keys do begin
  asciiDict.TryGetValue(key, value);
  newDict.Add(value, key);
 end;

 for key in newDict.Keys do begin
  Writeln(key, ' => ', newDict.Items[key]);
 end;

 asciiDict.Free();
 newDict.Free();
end.
İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Delphi Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Delphi Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği