Delphi Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"Delphi" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

program ReverseMapping;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, Classes;

var
 asciiDict: TDictionary;
 newDict: TDictionary;
 key: string;
 value: Integer;

begin
 asciiDict := TDictionary.Create();
 asciiDict.Add('A', 65);
 asciiDict.Add('B', 66);
 asciiDict.Add('C', 67);
 asciiDict.Add('D', 68);


 newDict := TDictionary.Create();
 for key in asciiDict.Keys do begin
  asciiDict.TryGetValue(key, value);
  newDict.Add(value, key);
 end;

 for key in newDict.Keys do begin
  Writeln(key, ' => ', newDict.Items[key]);
 end;

 asciiDict.Free();
 newDict.Free();
end.
İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringi Ters Çevirmek

Delphi Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Delphi Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Delphi Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Delphi Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği