Delphi Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program Main;

uses System.Generics.Collections, System.SysUtils;

var
 roll_number: TArray<Integer>;
 sample_dict: TDictionary<string, Integer>;
 item: Integer;

begin
 roll_number := [1, 10, 7, 6, 16, 35, 30, 45, 50];
 sample_dict := TDictionary<string, Integer>.Create();
 sample_dict.Add('Ankara', 6);
 sample_dict.Add('Bursa', 16);
 sample_dict.Add('İzmir', 35);
 sample_dict.Add('İstanbul', 34);

 Write('List: ');
 for item in roll_number do
  Write(item.ToString + ' ');
 Writeln;

 WriteLn('Dictionary:');
 for item in sample_dict.Keys do
  WriteLn('(' + item + ', ' + sample_dict.Items[item].ToString + ')');

 roll_number := TArray<Integer>.Create();
 for item in roll_number do
  if sample_dict.ContainsValue(item) then
   roll_number := roll_number + [item];

 Write('Eşleşenler: ');
 for item in roll_number do
  Write(item.ToString + ' ');
 Writeln;

 sample_dict.Free();
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Delphi Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği