Delphi Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program Main;

uses System.Generics.Collections, System.SysUtils;

var
 roll_number: TArray<Integer>;
 sample_dict: TDictionary<string, Integer>;
 item: Integer;

begin
 roll_number := [1, 10, 7, 6, 16, 35, 30, 45, 50];
 sample_dict := TDictionary<string, Integer>.Create();
 sample_dict.Add('Ankara', 6);
 sample_dict.Add('Bursa', 16);
 sample_dict.Add('İzmir', 35);
 sample_dict.Add('İstanbul', 34);

 Write('List: ');
 for item in roll_number do
  Write(item.ToString + ' ');
 Writeln;

 WriteLn('Dictionary:');
 for item in sample_dict.Keys do
  WriteLn('(' + item + ', ' + sample_dict.Items[item].ToString + ')');

 roll_number := TArray<Integer>.Create();
 for item in roll_number do
  if sample_dict.ContainsValue(item) then
   roll_number := roll_number + [item];

 Write('Eşleşenler: ');
 for item in roll_number do
  Write(item.ToString + ' ');
 Writeln;

 sample_dict.Free();
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Delphi Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Delphi Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Delphi Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Delphi 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği