Delphi Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program Main;

uses System.Generics.Collections, System.SysUtils;

var
 roll_number: TArray<Integer>;
 sample_dict: TDictionary<string, Integer>;
 item: Integer;

begin
 roll_number := [1, 10, 7, 6, 16, 35, 30, 45, 50];
 sample_dict := TDictionary<string, Integer>.Create();
 sample_dict.Add('Ankara', 6);
 sample_dict.Add('Bursa', 16);
 sample_dict.Add('İzmir', 35);
 sample_dict.Add('İstanbul', 34);

 Write('List: ');
 for item in roll_number do
  Write(item.ToString + ' ');
 Writeln;

 WriteLn('Dictionary:');
 for item in sample_dict.Keys do
  WriteLn('(' + item + ', ' + sample_dict.Items[item].ToString + ')');

 roll_number := TArray<Integer>.Create();
 for item in roll_number do
  if sample_dict.ContainsValue(item) then
   roll_number := roll_number + [item];

 Write('Eşleşenler: ');
 for item in roll_number do
  Write(item.ToString + ' ');
 Writeln;

 sample_dict.Free();
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Delphi Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Delphi Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek