Delphi Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

program RectangleArea;

type
 Rectangle = class
  public
   length, width, area: double;
   procedure GetData();
   procedure ComputeField();
   procedure FieldDisplay();
 end;

procedure Rectangle.GetData();
begin
 writeln('Dikdortgenin uzunlugunu girin: ');
 readln(length);
 writeln('Dikdortgenin genisligini girin: ');
 readln(width);
end;

procedure Rectangle.ComputeField();
begin
 area := length * width;
end;

procedure Rectangle.FieldDisplay();
begin
 writeln('Dikdortgenin Alani: ', area);
end;

var
 r: Rectangle;

begin
 r := Rectangle.Create();
 r.GetData();
 r.ComputeField();
 r.FieldDisplay();
end.İlginizi Çekebilir

Delphi 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Delphi Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği