Delphi Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

program RectangleArea;

type
 Rectangle = class
  public
   length, width, area: double;
   procedure GetData();
   procedure ComputeField();
   procedure FieldDisplay();
 end;

procedure Rectangle.GetData();
begin
 writeln('Dikdortgenin uzunlugunu girin: ');
 readln(length);
 writeln('Dikdortgenin genisligini girin: ');
 readln(width);
end;

procedure Rectangle.ComputeField();
begin
 area := length * width;
end;

procedure Rectangle.FieldDisplay();
begin
 writeln('Dikdortgenin Alani: ', area);
end;

var
 r: Rectangle;

begin
 r := Rectangle.Create();
 r.GetData();
 r.ComputeField();
 r.FieldDisplay();
end.İlginizi Çekebilir

Delphi İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Delphi Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Delphi Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Delphi Dört İşlem Yapan Örnek

Delphi Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği