Delphi Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

program RectangleArea;

type
 Rectangle = class
  public
   length, width, area: double;
   procedure GetData();
   procedure ComputeField();
   procedure FieldDisplay();
 end;

procedure Rectangle.GetData();
begin
 writeln('Dikdortgenin uzunlugunu girin: ');
 readln(length);
 writeln('Dikdortgenin genisligini girin: ');
 readln(width);
end;

procedure Rectangle.ComputeField();
begin
 area := length * width;
end;

procedure Rectangle.FieldDisplay();
begin
 writeln('Dikdortgenin Alani: ', area);
end;

var
 r: Rectangle;

begin
 r := Rectangle.Create();
 r.GetData();
 r.ComputeField();
 r.FieldDisplay();
end.İlginizi Çekebilir

Delphi 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Delphi Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Delphi Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Delphi Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...