Delphi Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

program Main;

uses
 SysUtils;

var
 numbers: array[0..10] of Integer = (9, 12, 5, 4, 3, 6, 8, 1, 0, 11, 10);
 flag, x, i: Integer;
begin
 flag := 0;

 Write('Bulunması istenen rakamı girin: ');
 Readln(x);

 for i := 0 to High(numbers) do
 begin
  if (x = numbers[i]) then
  begin
   WriteLn('Bulundu, elemanın pozisyonu: ', i);
   flag := 1;
   Break;
  end;
 end;

 if (flag = 0) then
 begin
  WriteLn('Aranan eleman dizide bulunamadı.');
 end;

 Readln;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Delphi Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek