Delphi Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

program Main;

uses
 SysUtils;

var
 numbers: array[0..10] of Integer = (9, 12, 5, 4, 3, 6, 8, 1, 0, 11, 10);
 flag, x, i: Integer;
begin
 flag := 0;

 Write('Bulunması istenen rakamı girin: ');
 Readln(x);

 for i := 0 to High(numbers) do
 begin
  if (x = numbers[i]) then
  begin
   WriteLn('Bulundu, elemanın pozisyonu: ', i);
   flag := 1;
   Break;
  end;
 end;

 if (flag = 0) then
 begin
  WriteLn('Aranan eleman dizide bulunamadı.');
 end;

 Readln;
end.İlginizi Çekebilir

Delphi 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Delphi Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Delphi Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek