Delphi Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 numbers: array[0..6] of Integer = (3, 4, 1, 9, 6, 2, 8);
 x, y, i: Integer;
begin
 Writeln(Format('[%s]', [Join(',', numbers)]));

 Write('Eklenecek Sayiyi Girin: ');
 Readln(x);

 Write('Eklenecek Index Numarasini Girin: ');
 Readln(y);

 for i := High(numbers) downto y + 1 do
  numbers[i] := numbers[i - 1];
 numbers[y] := x;

 Writeln(Format('[%s]', [Join(',', numbers)]));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Delphi Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği