Delphi Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 numbers: array[0..6] of Integer = (3, 4, 1, 9, 6, 2, 8);
 x, y, i: Integer;
begin
 Writeln(Format('[%s]', [Join(',', numbers)]));

 Write('Eklenecek Sayiyi Girin: ');
 Readln(x);

 Write('Eklenecek Index Numarasini Girin: ');
 Readln(y);

 for i := High(numbers) downto y + 1 do
  numbers[i] := numbers[i - 1];
 numbers[y] := x;

 Writeln(Format('[%s]', [Join(',', numbers)]));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Delphi Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Delphi Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği