Delphi Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 numbers: array[0..6] of Integer = (3, 4, 1, 9, 6, 2, 8);
 x, y, i: Integer;
begin
 Writeln(Format('[%s]', [Join(',', numbers)]));

 Write('Eklenecek Sayiyi Girin: ');
 Readln(x);

 Write('Eklenecek Index Numarasini Girin: ');
 Readln(y);

 for i := High(numbers) downto y + 1 do
  numbers[i] := numbers[i - 1];
 numbers[y] := x;

 Writeln(Format('[%s]', [Join(',', numbers)]));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Delphi Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Delphi Bir Stringi Ters Çevirmek

Delphi Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Delphi Dört İşlem Yapan Örnek