Delphi Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

program FirstLastSame;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

function FirstLastSame(numberList: array of Integer): Boolean;
var
 first_num, last_num: Integer;
begin
 Write('Listemiz: ');
 for var i := 0 to High(numberList) do
  Write(numberList[i], ' ');
 Writeln;

 first_num := numberList[0];
 last_num := numberList[High(numberList)];

 if first_num = last_num then
  Result := True
 else
  Result := False;
end;

var
 numbers_x: array of Integer;
 numbers_y: array of Integer;
begin
 SetLength(numbers_x, 5);
 numbers_x[0] := 10;
 numbers_x[1] := 20;
 numbers_x[2] := 30;
 numbers_x[3] := 40;
 numbers_x[4] := 10;
 Writeln('Sonuc: ', FirstLastSame(numbers_x));

 SetLength(numbers_y, 5);
 numbers_y[0] := 75;
 numbers_y[1] := 65;
 numbers_y[2] := 35;
 numbers_y[3] := 75;
 numbers_y[4] := 30;
 Writeln('Sonuc: ', FirstLastSame(numbers_y));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Delphi Bir Stringi Ters Çevirmek

Delphi İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği