Delphi Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 numbers: array[0..7] of Integer = (3, 8, 1, 7, 2, 9, 5, 4);
 largest, position, i: Integer;

begin
 largest := numbers[0];
 position := 0;

 for i := 0 to Length(numbers) - 1 do
 begin
  if numbers[i] > largest then
  begin
   largest := numbers[i];
   position := i;
  end;
 end;

 Writeln('En Büyük Sayı ' + IntToStr(largest) + ' ve pozisyonu ' + IntToStr(position));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Delphi Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...

Delphi Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Delphi Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma