Delphi Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 numbers: array[0..7] of Integer = (3, 8, 1, 7, 2, 9, 5, 4);
 largest, position, i: Integer;

begin
 largest := numbers[0];
 position := 0;

 for i := 0 to Length(numbers) - 1 do
 begin
  if numbers[i] > largest then
  begin
   largest := numbers[i];
   position := i;
  end;
 end;

 Writeln('En Büyük Sayı ' + IntToStr(largest) + ' ve pozisyonu ' + IntToStr(position));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Delphi Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek