Delphi Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

program Main;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 numbers: array[0..7] of Integer = (3, 8, 1, 7, 2, 9, 5, 4);
 largest, position, i: Integer;

begin
 largest := numbers[0];
 position := 0;

 for i := 0 to Length(numbers) - 1 do
 begin
  if numbers[i] > largest then
  begin
   largest := numbers[i];
   position := i;
  end;
 end;

 Writeln('En Büyük Sayı ' + IntToStr(largest) + ' ve pozisyonu ' + IntToStr(position));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Delphi Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Delphi Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Delphi Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği