Delphi Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program Fibonacci;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

function NthFibonacciNumber(n: integer): integer;
begin
 if n = 1 then
  Result := 0
 else if n = 2 then
  Result := 1
 else
  Result := NthFibonacciNumber(n - 1) + NthFibonacciNumber(n - 2);
end;

var
 n: integer;
begin
 Write('Pozisyon Girin (N): ');
 Readln(n);
 WriteLn('Fibonacci Numarası: ', NthFibonacciNumber(n));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Delphi Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Delphi 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Delphi Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek