Delphi Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

"Delphi" Programlama dilinde "Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

program Fibonacci;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

function NthFibonacciNumber(n: integer): integer;
begin
 if n = 1 then
  Result := 0
 else if n = 2 then
  Result := 1
 else
  Result := NthFibonacciNumber(n - 1) + NthFibonacciNumber(n - 2);
end;

var
 n: integer;
begin
 Write('Pozisyon Girin (N): ');
 Readln(n);
 WriteLn('Fibonacci Numarası: ', NthFibonacciNumber(n));
end.İlginizi Çekebilir

Delphi Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...

Delphi 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Delphi Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Delphi Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Delphi 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği